Wastewater - Whitepaper


Wat als we afvalwater gewoon niet behandelen?

‘Als ons afvalwater toch behandeld wordt bij de afvalwaterverwerking, waarom kunnen we het dan niet gewoon door de afvoer laten lopen?’ Als Filtratie Manager bij BakerCorp voor Europa, wordt me dit regelmatig gevraagd. En de vraag is eigenlijk ook redelijk.

Het antwoord is dat, ongeacht of de afvalwaterverwerking gemeentelijk of industrieel is, ze allemaal alleen zijn bedoeld om een bepaalde mate van verontreiniging te verwerken, in een specifieke combinatie van samenstelling, stroming en concentratie. Bij een overschrijding van die mate van verontreiniging kan de afvalwaterverwerking dit niet meer aan. In de praktijk betekent dit dat als je in een bepaalde industrie actief bent en/of afvalwater produceert, je het afvalwater helemaal of gedeeltelijk moet (voor-)behandelen. Dat is één reden waarom zelf behandelen zinvol kan zijn. 

Download de whitepaper hier voor meer informatie.