PRIVACYBELEID BAKERCORP

Onze privacyverklarlng

Ingangsdatum: april 2018

Bedankt voor uw bezoek aan onze (“site”). BakerCorp (“BakerCorp”, “wij”, “ons”, “onze”) doet er alles aan om de persoonlijke en bedrijfsinformatie van de gebruikers van onze site, onze klanten en verkopers met respect en tact te behandelen. Dit privacybeleid bepaalt hoe we de tot een persoon herleidbare informatie – zoals uw naam, adres, financiële gegevens – (“persoonsgegevens”) die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, verzamelen en verwerken.

Naarmate onze diensten zich verder ontwikkelen en wij merken dat wij de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld op een andere manier moeten of willen gebruiken, dan kunnen wij van tijd tot tijd dit privacybeleid wijzigen. De ingangsdatum staat aan het eind van dit privacybeleid. We moedigen u aan onze site regelmatig te checken om te zien of er een herzien privacybeleid van kracht is en welke wijzigingen erin zijn aangebracht.

Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, in welke vorm dan ook (bijvoorbeeld via e-mail, telefoon, fax of in persoon), en/of onze diensten te blijven gebruiken of onze site te blijven bezoeken, geeft u aan dat u ermee instemt dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken zoals omschreven in dit privacybeleid.

Voor de toepassing van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de Wet) en eventuele latere wetgeving, is de Data Controller BakerCorp International BV.

Klik op een van de onderstaande links om naar het vermelde gedeelte te gaan:

PRIVACY POLICY FAQs
Welke gegevens verzamelen we?

U kunt onze site bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of persoonsgegevens bekend te maken. In sommige omstandigheden kunnen wij u echter om persoonsgegevens vragen en kunt u persoonsgegevens aan ons verstrekken. Deze persoonsgegevens kunnen zijn:
 

 • contactgegevens, zoals naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • beroepsgerelateerde gegevens zoals titel, branche en huidige werkgever;
 • voor sollicitanten, aanvullende persoonsgegevens zoals een CV, salarisverleden, opleiding en gezochte functie, naar gelang van toepassing;
 • in de Verenigde Staten, voor huidige of potentiële leveranciers en onderaannemers, persoonsgegevens die ons in staat stellen na te gaan of die leveranciers of onderaannemers op de juiste manier zijn ingedeeld als bedrijven die eigendom zijn van minderheden of vrouwen; federaal fiscaal ID-nummer (of sociale-zekerheidsnummer voor leveranciers of onderaannemers die geen EID hebben);
 • alle overige persoonsgegevens die wordt aangetroffen in inhoud die wordt verstrekt door bezoekers van de site, sollicitanten, potentiële, huidige en voormalige leveranciers en onderaannemer of potentiële, huidige en voormalige klanten.
 • Vertrouwelijke klantgegevens die verband houden met onze producten of diensten, waaronder gegevens betreffende de technische eisen, omvang van werkzaamheden en CAD-tekeningen voor geoffreerde opdrachten van een klant.
Welke gegevens verzamelen we met geautomatiseerde middelen?

Wanneer u onze site bezoekt, legt onze webserver automatisch de volgende gegevens vast: uw IP-adres, uw internetbrowser, de website vanwaar u ons bezoekt, de webpagina’s die u op onze site bezoekt en de datum en duur van uw bezoek. We gebruiken deze gegevens voor systeembeheer en om geaggregeerde gegevens te melden aan onze adverteerders. Deze statistische informatie over uw surfgedrag en –patroon leidt niet per se tot uw identificatie. Door onze site te bezoeken, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken. We kunnen cookies gebruiken om onze site voor u te personaliseren en geaggregeerde gegevens te verzamelen over het sitegebruik door al onze gebruikers. Een cookie is een tekstbestandje dat door onze site naar de harde schijf van uw computer wordt overgebracht voor registratiedoeleinden en om de kwaliteit van uw bezoek aan onze site te verbeteren. Door deze site te gebruiken en/of cookies te accepteren (dat wil zeggen daar waar u de mededeling krijgt dat ze bestemd zijn om te worden gebruikt en u dit gebruik accepteert), zullen ze worden geplaatst om uw ervaring te maximaliseren en ons te helpen begrijpen hoe wij onze site kunnen verbeteren. Net als veel websites, reageren we momenteel niet op de “do-not-track” koptekst van de browser. Bij de meeste internetbrowsers kun je echter maatregelen nemen om het volgen te beperken door cookies van uw apparaat te wissen en door de browser zo in te stellen dat alle cookies worden geblokkeerd of dat u wordt gewaarschuwd voordat er een cookie wordt opgeslagen. Cookies zorgen voor een verbeterde functionaliteit voor de gebruiker, maar het is aan u of u toestaat dat er cookies op uw apparaat worden geplaatst. Indien u liever geen cookies via de site ontvangt, kunt u uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd, of dat alleen sommige cookies worden toegestaan. Een andere mogelijkheid is dat u op een link op onze site kunt klikken om cookies te weigeren die worden gebruikt wanneer u op onze site komt en u de mededeling krijgt dat er cookies worden gebruikt. Het uitschakelen van de cookies kan de toegang, het gebruik of het navigeren van delen van de site belemmeren.

De cookies die we op deze site kunnen gebruiken zijn:

CookieNaamDoel
Google Analytics

utma

utmb

utmz

Deze cookie van een derde wordt gebruikt om gegevens te verzamelen over hoe bezoekers de site gebruiken. We gebruiken deze gegevens om rapporten samen te stellen en ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen anonieme gegevens, waaronder het aantal bezoekers van de site, vanaf welke site de bezoekers naar onze site komen en welke pagina’s ze hebben bezocht. Om het volgen door Google Analytics voor alle websites uit te schakelen, bezoek http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Crazy Eggis_returning

Deze cookie van een derde volgt de klikken van de gebruiker op de site en stelt vast of een gebruiker een nieuwe of een terugkerende gebruiker is.

 
 
Webtraxs

same

WEB_TRAXS_SESSION

Deze cookie wordt gebruikt door Webtraxs om te volgen hoe bezoekers de site gebruiken.

Deze cookie wordt gebruikt om een ingelogde beheerder te identificeren. 

 

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen via de telefoon, schriftelijk, via e-mail of fax, tekstbericht, MMS, persoonlijk en via onze site. Wanneer u bijvoorbeeld met ons belt, of wanneer een zorgvuldig geselecteerde derde u namens ons belt, kunnen we dit telefoongesprek vastleggen wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven. We kunnen u van tijd tot tijd vragen wat u vindt van onze producten en diensten en welke andere diensten u graag in de toekomst door ons geleverd zou willen zien.

Wat is onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens?

Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy in de Europese Economische Ruimte, moeten we de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens uiteenzetten. In overeenstemming met de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, zoals hierboven uiteengezet, is de wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens doorgaans een van de volgende:

 • Onze eigen legitieme zakelijke belangen, of de legitieme zakelijke belangen van onze externe partners en leveranciers, zoals het bieden van mogelijkheden voor klanten om een offerte aan te vragen voor een huur of aankoop van onze producten, marketingmateriaal aan te bieden, onderhoud en promotie ons bedrijf door klanten feedbackmogelijkheden te bieden, waardoor toekomstige werknemers kunnen zoeken en solliciteren, aanvragen van onze distributeurs, verkopers en klanten kunnen behandelen of andere gevallen waarin we een legitieme belangenbeoordeling hebben uitgevoerd en een bestaand legitiem belang hebben gevestigd ;
 • De uitvoering van een contract dat we bij u hebben;
 • Uw toestemming indien van toepassing; of
 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen.
Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens op onderstaande manieren gebruiken:

 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Om verplichtingen/taken te vervullen die voortvloeien uit overeenkomsten met u.
 • Om te reageren op verzoeken voor informatie, diensten, of e-mailnotificaties of om te reageren op andere vragen.
 • Voor trainingsdoeleinden, kwaliteitsborging en om details vast te leggen over de producten en diensten die u bij ons bestelt.
 • Om onze eigen producten en diensten, waarvan we denken dat u ze interessant vindt, telefonisch, per post, e-mail, tekstbericht, MMS of op een andere manier aan u aan te bieden om gebruikers van onze site een gepersonaliseerde ervaring te geven.
 • Om gegevensanalyses uit te voeren (waaronder het anonimiseren en aggregeren van persoonsgegevens);
 • Om inlichtingen over u in te winnen in het kader van kredietinformatie.

We kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken. Voordat we hiervoor de gegevens verzamelen ontvangt u hiervan een speciale melding.

Delen we uw persoonsgegevens met derden?

We verkopen de persoonsgegevens die we van of over u verzamelen niet en maken deze ook niet bekend, behalve zoals uiteengezet in dit privacybeleid. We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien:

 • u dit verzoekt of goedkeurt;
 • de gegevens worden verstrekt om een transactie voor u af te ronden;
 • de gegevens worden verstrekt om te voldoen aan de wet, toepasselijke voorschriften, gerechtelijke bevel of dagvaardingen, om onze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten af te dwingen, of om onze rechten, ons eigendom of onze veiligheid of de rechten, het eigendom of de veiligheid van anderen te beschermen;
 • openbaarmaking plaatsvindt als onderdeel van een aankoop, overdracht of verkoop van diensten of activa (bijvoorbeeld in het geval dat in wezen al onze activa door een andere partij worden gekocht, kunnen persoonsgegevens van klanten onderdeel uitmaken van de overgedragen activa); of
 • de gegevens aan onze agenten, buitendienstmedewerkers of dienstverleners worden verstrekt om ten behoeve van ons functies uit te voeren (bijvoorbeeld gegevens analyseren, marketingondersteuning te bieden, klantendiensten te verstrekken, bestellingen te verwerken, etc.).


In dergelijke omstandigheden hebben alleen BakerCorp, en haar gemachtigde dochtermaatschappijen, opdrachtnemers of dienstverleners toegang tot uw persoonsgegevens. Deze bedrijven moeten handelen volgens de instructies die wij ze geven en ze moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften. Wij zien erop toe dat ze overeenkomen afdoende maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te waarborgen en van hen wordt verlangd dat ze de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor de gegevens werden gedeeld.

We mogen uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven zodat zij contact met u kunnen opnemen met details van andere producten of diensten waarin u misschien geïnteresseerd bent. We doen dit alleen als u hiermee hebt ingestemd en indien deze bedrijven ermee instemmen uw persoonsgegevens alleen voor dat doel te gebruiken. Als u hebt ingestemd informatie te ontvangen over producten en diensten van een ander bedrijf en deze instemming later wilt terugdraaien, dient u rechtstreeks zelf met dat bedrijf contact op te nemen om hen hiervan op de hoogte te brengen. U kunt ons natuurlijk vragen uw persoonsgegevens voortaan niet langer aan derden te verstrekken door contact met ons op te nemen via onderstaand adres.

Waar en hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We kunnen de persoonsgegevens over u overdragen aan ontvangers in landen anders dan het land waarin de gegevens oorspronkelijk waren verzameld. In deze landen zijn misschien niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming van kracht als in het land waarin u de gegevens in eerste instantie verstrekte. Wanneer wij uw gegevens overdragen aan ontvangers in andere landen, zullen wij die gegevens beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Indien u gevestigd bent in de Europese Economische Ruimte (“EER”), dan voldoen wij aan alle toepasselijke wettelijke voorschriften die afdoende bescherming bieden voor de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EER, zoals de Verenigde Staten. Met het overleggen van uw persoonsgegevens stemt u in met deze overdracht en verwerking. We zullen alle redelijke maatregelen nemen die nodig zijn om erop toe te zien dat uw persoonsgegevens veilig overeenkomstig dit privacybeleid worden overgedragen en de vereiste afdoende bescherming geniet indien deze buiten de EER worden verwerkt of overgedragen.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren hangt af van de reden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. In sommige gevallen is er een wettelijk voorschrift dat bepaalt dat de persoonsgegevens gedurende een minimumperiode moeten worden bewaard. Tenzij dit het geval is, bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor de persoonsgegevens waren verzameld of waarvoor deze verder verwerkt moeten worden. Het is beleid van BakerCorp uw persoonsgegevens te vernietigen zodra het deze niet langer nodig heeft en dit op een veilige en definitieve manier te doen, in welk formaat deze gegevens ook zijn opgeslagen.

BakerCorp’s policy is to destroy your Personal Data once it no longer has need to use it, in a secure and permanent way, whatever format it may be in.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens versterkt, hebt u het recht een verzoek in te dienen om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren of uit ons system te verwijderen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven aan het eind van dit privacybeleid. We zullen proberen uw verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen. We behouden ons het recht voor een vergoeding in rekening te brengen voor het behandelen van een dergelijk verzoek zoals toegestaan door toepasselijk recht.

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

Wij hanteren fysieke, administratieve en technologische waarborgen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk(e), onwettig(e) of onbevoegd(e) vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. Helaas is de overdracht van gegevens via het internet niet volledig veilig en wij kunnen de veiligheid van uw persoonsgegevens niet waarborgen als deze naar onze site worden overgedragen. Elke overdracht is voor eigen risico. Zodra wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen, zullen we echter strikte procedures en waarborgen hanteren om onbevoegde toegang te proberen te voorkomen.

Links naar andere websites.

Onze site kan links bevatten naar andere websites die niet zijn onderworpen aan dit privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van derden of de inhoud van gelinkte sites, hoewel we u willen aanmoedigen het toepasselijke privacybeleid en de voorwaarden van die partijen of websites te lezen. Dit privacybeleid is slechts van toepassing op hoe BakerCorp omgaat met uw persoonsgegevens en is niet van toepassing op welke ander bedrijf of welke andere websites van een bedrijf dan ook, ook al bezoekt u deze via onze site.

Bescherming van privacy van kinderen

Onze site is niet ontwikkeld of bestemd voor gebruik door kinderen jonger dan 18 jaar (“minderjarigen”). We verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van minderjarigen. Indien u jonger bent dan 18 jaar verzoeken wij u geen gegevens aan ons te verstrekken.

Hoe contact met ons op te nemen.

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door BakerCorp. Indien u vragen of suggesties hebt ten aanzien van dit privacybeleid, kunt u ons een brief schrijven naar:

United Rentals
7800 N. Dallas Parkway, Suite 500
Plano, TX 75024
Attn: Sales & Marketing
 

of u kunt een mail naar ons sturen op [email protected]