Reparatie van een permanente DEA-Tank zonder productie-uitval

De uitdaging: Een raffinaderij wilde een reparatie uitvoeren aan een van de opslagtanks voor diethanolamine zonder de productie stil te leggen.

De oplossing van Baker: Een aangelegde bypass van de permanente tank naar twee verhuurtanks van Baker, uitgerust met EPDM-pakkingen. Vanwege hun kleine grondoppervlak konden de tijdelijke tanks direct naast de vaste tanks geïnstalleerd worden. Hierdoor was de logistiek eenvoudiger en waren lange slangen niet nodig. 

De klantvoordelen: Voorafgaand aan het activeren van de bypass werden de tanks van BakerCorp voorzien van een stikstofdeken om een mogelijke DEA-reactie met zuurstof uit te sluiten. De raffinaderij realiseerde een aanzienlijke kostenbesparing doordat de DEA-productie niet werd onderbroken — en alle diethanolamine was bruikbaar. Bovendien realiseerde de raffinaderij een aanzienlijke winst in productietijd dankzij de maatwerkoplossing van BakerCorp.

Case study - icon - grey - Promo hero image

PRAKTIJKVOORBEELD

TURNAROUND RAFFINADERIJ

De uitdaging: een strakke deadline voor de turnaround van een raffinaderij vereiste tijdelijke opslag van alle afvalstromen.

Pipes background texture

BINNENKORT EEN TURNAROUND GEPLAND?

Neem contact met ons op voor advies.