Behandeling van koelwaterbasin


Uitdaging:
Een power unit van een raffinaderij had een zeer vervuild koelwaterbasin. De vervuiling werd veroorzaakt door bacteriën, roest in pijpleidingen en omgevingsfactoren. Deze ernstige vervuiling van het koelwaterbasin had een extreme verhoging van benodigde chemicaliën tot gevolg, een sterke corrosie van pompen en pijpleidingen en een verminderde recirculatie tot gevolg. De koelefficiëntie was hierdoor sterk verminderd.

Oplossing: 
Wij hebben een compleet proces ontworpen waarbij het water via een by-pass werd behandeld, zonder het proces in de koeltoren te onderbreken:

  • Een duiker in het koelwaterbasin bediende de zuigleiding van de pomp;
  • Een Filtratie "Open Top" Tank met een filterscherm werd gebruikt als filter;
  • Een Lamella Filter Tank werd gebruikt om de langzaam bezinkende vervuiling uit het water te halen;
  • Pompen van BakerCorp verzorgden de vloeistofoverdracht.

Klantvoordeel:
De klant kon de efficiëntie verbeteren van de koeltoren. Dit resulteerde in grote kostenbesparingen door de verbeterde recirculatie van het koelwater, beperking van de corrosie en vermindering van benodigde toevoegingen aan het koelwater.

 

Technical Plan - treatment of cooling water basin

 

Case study - icon - grey - Promo hero image

PRAKTIJKVOORBEELD

REPARATIE RAFFINADERIJ

Een raffinaderij wilde een reparatie uitvoeren aan een van de opslagtanks voor diethanolamine zonder de productie stil te leggen.

Pipes background texture

HEEFT U OOK EEN OPLOSSING NODIG VOOR DE BEHANDELING VAN EEN KOELTOREN?

Neem contact met ons op voor advies.