Bespaar tijd en kosten voor uw raffinaderij

Door hoge opslagvolumes op een gering grondoppervlak en plaatsing volgens uw specificaties door onze goed opgeleide en ervaren chauffeurs biedt BakerCorp plug and play verhuuroplossingen die geheel aansluiten bij de opslagbehoeften van uw raffinaderij.

Of het nu gaat om een geplande turnaround of een plotselinge behoefte aan tijdelijke opslag, het volledige aanbod van BakerCorp aan tanks en toebehoren is ontworpen om u tijd en kosten te besparen.

Turnaround raffinaderij - Praktijkvoorbeeld

Een strakke deadline voor de turnaround van een raffinaderij vereiste tijdelijke opslag van alle afvalwaterstromen.

De geïntegreerde oplossing van BakerCorp bestond uit een compleet opslagsysteem van 60 tanks en opvangbakken, hoogwaardige flexibele slangen en manifolds. Dit complete systeem werd snel geleverd en geïnstalleerd, waardoor het project volgens het strakke schema kon blijven verlopen.

Reparatie raffinaderij - Praktijkvoorbeeld

Een raffinaderij wilde een reparatie uitvoeren aan een van de opslagtanks voor diethanolamine zonder de productie stil te leggen.

Een aangelegde bypass van de permanente tank naar twee verhuurtanks van BakerCorp, uitgerust met EPDM-pakkingen. Vanwege hun kleine grondoppervlak konden de tijdelijke tanks direct naast de vaste tanks geïnstalleerd worden. Hierdoor was de logistiek eenvoudiger en waren lange slangen niet nodig. 

OPLOSSINGEN

RAFFINADERIJEN

Gepland onderhoud
 • Onderhoud van de katalytische kraker
 • Reiniging van de alkalische eenheid
 • Onderhoud van de hydrokraker
 • Reiniging van de isomerisatie-eenheid
 • Reiniging van bundels van warmtewisselaars 
 • Onderhoud van de eigen afvalwaterzuiveringsinstallaties
 • Tijdelijke opslag van afvalwater
 • Onderhoud en reiniging van ruwe olie- en slobtanks
 • Reiniging van koeltorens
 • Chemische reiniging van procesapparatuur
Vloeistofopslag korte of lange termijn
 • Koelolie en benzine
 • Organische en anorganische chemicaliën, zoals natriumhydroxide en zwavelchloride, gedemineraliseerd water, fosfaatwater, DEA, MEA
 • Tankopslag voor de korte of lange termijn voor overbelaste waterzuiveringsinstallaties, putten en vijvers, alsmede opslag voor gebruikte basen en zuren
Calamiteitenservice
 • Door vervuiling geblokkeerde hydrokraker
 • Opslaan van producten die afwijken van de specificaties
 • Lekkage van pijpleidingen en permanente tanks
Pipes background texture

GEPLAND ONDERHOUD OF CALAMITEIT?

Neem contact met ons op voor advies.