Flexibele en veilige opslag voor projecten in de olie & gas industrie

Wij zijn ons bedrijf meer dan een halve eeuw geleden begonnen met het leveren van opslagtanks in de olievelden van Californië. Als gevolg daarvan heeft BakerCorp een diepgaande kennis ontwikkeld op het gebied van toepassingen in olie- en gasvelden en kunnen we u helpen om te voldoen aan de lokale, nationale en Europese wettelijke verplichtingen voor het opslaan van chemicaliën voor het boren, fracking en produceren van putten, afvalwater en ruwe olie.

 

Regenwaterbehandeling - Praktijkvoorbeeld

Onze klant moest regenwater van een on-shore boorlocatie opvangen, filteren en opslaan om een ​​efficiënt en milieuvriendelijk proces mogelijk te maken.
Bovendien werden ze constant gecontroleerd op de milieu-impact van het project, zodat ze zowel watergebruik als transportbewegingen moesten minimaliseren. De boorvloeistof, ongeveer 40.000 m2, werd aan 3 zijden begrensd door een 2 meter diepe greppel.

Winning van Schaliegas - Praktijkvoorbeeld

Bij een van de eerste exploraties naar schaliegas in Polen was tijdelijk een zeer grote opslagcapaciteit nodig voor de vloeistoffen ten behoeve van het hydraulisch fractureren.

Het ter plaatse installeren van een opslagsysteem bestaande uit 20 tanks en opvangbakken van Baker voor zowel schoon water als terugstromend water. Baker beheerde de gehele set-up, inclusief de CAD-tekeningen voor de exacte positionering van de tanks naast de boorput.

Flexibel Tanksysteem voor Olieboringen - Praktijkvoorbeeld

Een conventioneel boorproject in Duitsland met een strak tijdschema werd geconfronteerd met een algemeen probleem —  een tekort van 200 m3 aan opslagcapaciteit voor spoelkalk.

Ontwerp, lever en installeer een geïntegreerd systeem van vier tanks, opvangbakken, slangen en manifolds van BakerCorp. Het opslagsysteem moest voldoen aan de strenge normen voor veiligheid en kwaliteit van de klant, met ingebouwde flexibiliteit om wijzigingen in de booromstandigheden op te vangen.

OLIE & GAS OPLOSSINGEN

Toepassingen voor Olie-& Gaswinning

Gepland onderhoud en herstelwerkzaamheden op boorlocaties
 • Boren
 • Hydrofracturering
 • Opslag van water en ruwe olie tijdens het testen van de boorput
 • Boorputbewerking / -stimulatie
 • Snubbing
 • Hydrotesten
 • Druktesten
 • Reiniging van permanente tanks
 • Reiniging en pigging van pijpleidingen
 • Tussentijdse opslag van spoelwater tijdens het reinigen van boorputten
Geplande opslag op boorlocaties
 • Opslag van zuren, logen en gedemineraliseerd water
 • Opslag van de regenwaterafvoer van de installatie, inclusief verontreinigd water
 • Verzamelen van vloeibare afvalstromen
 • Opvangbakken voor IBC-pompen en generatoren
 • Opslag van KCL-oplossing voor boren / bronstimulatie
 • Bufferopslag voor de cementeerstadia
 • Opslag en mixen van boorspoeling
 • Opslag van teruggestroomde vloeistof tijdens het testen en stimuleren van bronnen
 • Opslag van condensaten
 • Opslag van reservoirwater bij ondergrondse gasopslagterreinen (UGS)
Onverwachte situaties
 • Tijdelijke opslag van bluswater
 • Tijdelijke opslag van afvalwater
 • Calamiteitenrespons
Pipes background texture

PASSEND ADVIES NODIG VOOR OLIE & GAS OPLOSSINGEN?

Neem contact met ons op.