Opslagtanks voor flexibiliteit, capaciteit & kostenbesparing

Baker Tanks kunnen in het hart van uw afvalwaterzuiveringsproject worden geplaatst voor kosteneffectieve behandelingsprocessen. De grotere capaciteit draagt bij aan efficiënter onderhoud en testen van afvalstromen. Onze oplossingen helpen u kosten en tijd te besparen door tijdelijke opslag-, pomp- en filtratieapparatuur.

Lees onze Whitepaper over Afvalwaterbehandeling hier.

Praktijkvoorbeeld: Primaire Voorzuivering: Extra voorzuiveringscapaciteit

 

Een raffinaderij in de buurt van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) had een groot onderhoud gepland. De uitdaging was om het afvalwater van deze schoonmaakactiviteiten volledig naar de AWZI te sturen.

Praktijkvoorbeeld: Secundaire Voorzuivering: Menging opslag overtollige biomassa

 

Bij een afvalwaterzuivering produceerde de voorzuivering meer slib dan kon worden verwerkt en ontwaterd.

Praktijkvoorbeeld: Biologische Behandeling: Bypass van een oxische zone

 

De Oxische Zone van een afvalwaterzuivering was toe aan onderhoud. Onze klant had een tijdelijke oplossing nodig om deze zone te omzeilen om de afvalwaterzuivering operationeel te houden.

afvalwaterzuivering visual

 

OPLOSSINGEN

AFVALWATERBEHANDELING

Primaire Behandeling
 • Riool: Bypass tijdens inspectie & reiniging
 • Bezinkbasin: extra capaciteit tijdens onderhoud
 • Olie-water-scheider: bypass tijdens reparatie van olieskimmer
 • Neutralisatie: Opslag van additieven
Secundaire Behandeling
 • Chemische behandeling: Opslag van coagulanten/flocculanten
 • Chemische behandeling: extra capaciteit door meer vervuiling
 • Biologische behandeling: bypass van een anoxiche of oxische zone
 • Biologische behandeling: Opslag van overtollig vervuild slib
Tertiaire behandeling
 • Membraan: bypass tijdens onderhoud
 • Nabehandeling: extra behandeling door giftige vervuiling
 • Voorzuivering: extra capaciteit door meer instroom
 • Voorzuivering: Opslag van overtollige biomassa
Pipes background texture

OP ZOEK NAAR EXPERTISE OP HET GEBIED VAN AFVALWATERBEHANDELING?

Neem contact met ons op voor advies.