Snelle, voordelige opslagmogelijkheden voor de verwerking van afvalstromen

Snelle, voordelige opslagmogelijkheden voor de verwerking van afvalstromen.

De tanks van Baker kunnen direct in uw project worden geïntegreerd en zijn optimaal inzetbaar voor kostenefficiënte verwerkingsprocessen. Door de snelle inzetbaarheid van Bakertanks kunnen afvalstromen eerst getest worden om vervolgens gedoseerd te worden afgevoerd naar de eigen waterzuivering of externe verwerker.

Opslagmogelijkheden voor verwerking van afvalstromen - Praktijkvoorbeeld

Een vervuild bassin van een petrochemische fabriek moest zodaning worden gereinigd dat hoge kosten voor externe afvalverwerking werden voorkomen. Maar om de eigen waterzuiveringsinstallatie te kunnen gebruiken, was een gecontroleerd toevoerproces noodzakelijk. Hierbij moesten de afvalstromen vooraf worden getest om te bepalen of de vervuilingsgraad door de zuiveringsinstallatie verwerkt kon worden. 

Er werden twee tanks van Baker geïnstalleerd na de eerste fase van de behandeling, zodat de vervuilingsgraad gemeten kon worden voordat de vloeistof aan de eigen waterzuiveringsinstallatie toegevoerd werd. 

Reparatie aan een energiecentrale - Praktijkvoorbeeld

Een bedrijf dat energie uit afval produceert, moest een kalkwater-unit repareren; cruciaal om aan de milieuvoorschriften voor de beperking van de zuurgraad van rookgassen te voldoen. Maar de reparatie zou de opslagcapaciteit voor kalkwater sterk beperken, waardoor het noodzakelijk was om dure -  en potentieel onregelmatige -  trucks voor de levering van kalkwater stand-by te houden.

Er werd een tijdelijk bulkopslagsysteem bestaande uit vier Mix Tanks van Baker geïnstalleerd om het kalkwater continu in suspensie te houden. 

OPLOSSINGEN

AFVAL & MILIEU

Behandeling van bodem, grondwater & riolering
 • Opslag van afvalwater voor steekproeven en testen
 • Buffering van afvalwater voorafgaand aan verwerking
 • Reiniging van riolen op bedrijfsterreinen en luchthavens
Verwerking van vaste afvalstoffen
 • Opslag van lekwater (bijvoorbeeld uit stortplaatsen)
 • Opslag van kalkwater
 • Opslag van vervuild water
 • Tijdelijke opslag van afvalwater 
 • Opslag van afvalwater van natte rookgasreiniging
 • Bufferopslag van gedemineraliseerd water tijdens onderhoud
Verwerking van afvalwater
 • Overloopopslag van waterzuiveringsinstallaties
 • Spoelwater uit verfcabines
 • Reiniging van waterzuiveringsinstallaties 
 • Opslag van afvalwater (met of zonder oplosmiddelen)
 • Opslag van vervuild bluswater na een brand
 • Reiniging van vergistingstanks, bufferopslag van chemicaliën voor waterzuiveringsinstallaties
 • Bufferopslag voor stromen van chemisch zuurstofverbruik (CZV) of biochemisch zuurstofverbruik (BZV) 
 • Flocculatie: aluminiumchloride, koolwaterstofchloride
 • Verwerking van schadelijk afval - opslag van afval voor latere verwerking, waaronder flexibele tankopslagcapaciteit voor inkomende stromen en gecontroleerde toevoer naar waterzuiveringsinstallaties.
Pipes background texture

OP ZOEK NAAR ADVIES VOOR AFVAL & MILIEU?

Neem contact met ons op.