Nieuw bij BakerCorp

Lamella Filter Tank

Lamella Filter Tank 150 SS

Gebruik maken van conventionele bezinkingtanks en filters bij de behandeling van afvalwaterstromen met trage bezinking en zwevende vervuiling is niet erg efficiënt en heeft veel ruimte op locatie nodig. BakerCorp heeft daarom een efficiënte oplossing ontwikkeld, de Lamella Filter Tank, die de verwerkingstijd vermindert omdat hij is staat is grote hoeveelheden snel en langzaam scheidende vervuilingen uit waterige stromen te verwijderen.

Lamella Filter Tank - 1st compartmentDe kern van de Lamella Filter Tank bestaat uit een aantal lamella pakketten met verticale platen, in het midden van de unit. Als het afval in de tank komt door de stroomonderbreker, wordt de stroming vertraagd en de turbulentie verminderd, waardoor omstandigheden ontstaan waarbij snel bezinkende deeltjes zich onderin het eerste deel van de unit ophopen.
 

 

 

Lamella Filter Tank - 2nd compartment
Dan stroomt het afval in het tweede compartiment. Hier zorgen de vertikale lamella pakketten ervoor dat de traag scheidende afvaldeeltjes neerslaan of sneller en efficiënter gaan stromen. Als het afval door de platen van de verschillende lamella pakketten stroomt wordt de turbulentie verder verminderd.

 


Door de kortere neerslag afstand van deeltjes ontstaan onderbrekingen in de stroom die er op waardoor extra tijd voor bewerkingen ontstaat zoals Van der Waals en elektrostatische krachten kleine vuildeeltjes kunnen laten klonteren voor snellere scheiding. Omdat dit de scheidingssnelheid versnelt, valt het grootste deel van de achtergebleven vuildeeltjes op de bodem van het tweede compartiment, terwijl de drijvende vuildeeltjes naar boven zweven.

Lamella Filter Tank - 3rd compartmentIn het 3e compartiment, blokkeert een onderstroom de laag zwevende vuildeeltjes, die dan makkelijk met een skimmer verwijderd kan worden. Het waterniveau wordt onder controle gehouden, want schommelingen hierin hebben een negatief effect op de efficiency van het systeem.

 

 

Legen & Reinigen

 • Het afval onderin de unit kan makkelijk verwijderd worden door de uitlaten. Om stilstand te voorkomen die gebruikelijk is bij traditionele systemen, is de Lamella Filter Tank uitgerust met een spoelsysteem dat voorkomt dat de unit onderin verstopt raakt.  
 • De 4 luiken geven toegang vanaf de bovenkant.
 • De vertikale golvende polyethyleen panels verminderen het risico op verstopping en maken makkelijke reiniging mogelijk, verwijdering of vervanging van de pakketten na ieder project is niet nodig.
   
 

In het kort, de Lamella Filter Tank heeft een aantal unique eigenschappen: 

 • gesloten systeem om dampuitstoot te voorkomen
 • klein vloeroppervlak
 • door de vertikale lamella pakketten, kan een stroom tot 150 m³ per uur verwerkt worden
 • geen bewegende onderdelen, dit verminderdert het risico op stilstand
 • makkelijk spoelbaar, schoonmaak en verwijdering van vervuiling


De Lamella Filter Tank kan uw afvalwaterstromen optimaliseren en externe afvalverwerkingskosten verminderen. Hoe?

 • door vervuiling te verwijderen die de interne afvalverwerking kan verstoren
 • en door afval en water te scheiden, zodat er minder afval vervoerd, afgevoerd of verwerkt moet worden